การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง


ประเภทบริการ

การเปลี่ยนงวดการชำระ


หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนบริการกรมธรรม์

ส่งเอกสารมาที่
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. : 02-379-5099 ต่อ 1466

โทรสาร : 02-379-5644 ระบุส่วนบริการกรมธรรม์

Website : http://www.sahalife.co.th

E-MAIL : saha@sahalife.co.th