sahalife-brand

SAHA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

คำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์


 
สื่อถึงความสว่างไสว ยิ่งใหญ่ 

รัศมี 8 แฉก

สื่อถึงความสว่างไสว ยิ่งใหญ่ ในความหมายช่วยให้กิจการ เฟื่องฟู ไม่มีวันดับดั่งพระอาทิตย์

สื่อถึงสัญลักษณ์หยินหยาง 

ตัวอักษร "S" ในวงกลม

สื่อถึงสัญลักษณ์หยินหยาง ความสมดุลต่อกัน และ ยังเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแรกของชื่อบริษัท

สื่อถึงฐานรองรับที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง 

เส้นตรง 3 เส้น

สื่อถึงฐานรองรับที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง

สื่อถึงพลังธาตุไฟ 

สีส้ม

สื่อถึงพลังธาตุไฟ ความรุ่งโรจน์และอำนาจ

สื่อถึงพลังธาตุน้ำ 

สีน้ำเงิน

สื่อถึงพลังธาตุน้ำ ช่วยเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต