พนักงานการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องในงานอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบเอกสารการเงินและลงสมุดเงินฝากธนาคาร
 • บันทึกข้อมูลการรับชำระเบี้ย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990