พนักงานกำกับผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารความเสี่ยง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี หรือหากสามารถเขียนโปรแกรม VBA / Actuarial Software ได้ดี บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำสมุดอัตราเบี้ยประกันภัยและมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
 • จัดทำแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารประกอบกรมธรรม์ประกันภัย
 • จัดทำรายงานผลการทดสอบผลกำไรผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Profit Test)
 • ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลประมวลผลพฤติกรรมทางการตลาด
 • ติดต่อประสานงานสำนักงาน คปภ. และจัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำส่งสำนักงาน คปภ.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990