พนักงานกิจการนายหน้าและตัวแทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  

   เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 35 ปี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำสัญญาตัวแทน สัญญาค้ำประกันตัวแทน หรือสัญญานายหน้าประกันชีวิต ที่ร่วมงานกับบริษัท
 •  จัดทำทะเบียนและสถิติข้อมูลตัวแทนประกันชีวิต
 •  จัดทำทะเบียนและสถิติข้อมูลศูนย์ประสานงาน
 •  จัดให้มีสถิติข้อมูลฝ่ายขายทุกระดับ
 •  อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของตัวแทน นายหน้า ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตัวแทน นายหน้า
 •  พิจารณาการลาออกจากการเป็นตัวแทนของบริษัท
 •  การยื่นสมัครสอบตัวแทนผ่านระบบของสมาคมประกันชีวิตไทย
 •  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990