พนักงานบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 23 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดของงาน

 • บันทึกบัญชีข้อมูลสินไหม
 • จัดเก็บรายละเอียดสินไหม
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990