พนักงานบุคลากร (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ด่วนมาก!!!

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน

 • สรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในบริษัท
 • ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น
 • ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเบื้องต้น เข้าสู่คณะกรรมการสรรหาา
 • จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการสรรหา ว่าจ้าง บุคลากร

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990