พนักงานยานพาหนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ:ชาย อายุ25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของงาน

 • ขับรถยนต์ภายในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ดูแล รักษา ทำความสะอาดรถยนต์ อยู่สมํ่าเสมอ
 • นำรถยนต์บริษัทเข้าศูนย์ ตรวจเช็คสภาพของเครื่องยนต์ตามกำหนดระยะเวลา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990