พนักงานลงทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 •  มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 •  มีความซื่อสัตย์สุจริต
 •  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

 •  ตรวจสอบเอกสารยืนยันยอดหุ้น การโอนหุ้น การออกใบหุ้น การฝากขายหุ้น การถอนหุ้น
 •  จัดทำรายงานทะเบียนผู้ถือหุ้น
 •  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990