พนักงานส่งเสริมการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากจบสาขาการตลาด , การบริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ ,การจัดการ , นิเทศศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการประสานงานกับสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจร่วมกับบุคคลในสหกรณ์ หากมีประสบการณ์
 • ด้านงานสหกรณ์หรือเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในองค์กรได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ถ้าอาศัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ประสานงานกับผู้นำองค์กร/สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ องค์กร สำนักงานสหกรณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสหกรณ์ทั่วประเทศ (ตามที่ได้รับมอบหมายเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • เพื่อนำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ์ร่วมกับบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านรูปแบบการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ (ไม่ใช่งานตัวแทนขายประกันชีวิต)
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ เพื่อเสนอโครงการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนรายเดือน + ค่าพาหนะ + อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990