พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะหลัก : Programing : C#, Advanced SQL Script, procedure script, DevExpress ,Cystral Report
 • มีทักษะเสริม : PHP,JavaScript,CSS,Node JS, itextsharp (ถ้ามี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีทักษะด้านการจัดการ Database และมีประสบการณ์วิเคราะห์ด้านการพัฒนาระบบร่วมด้วย ** จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • unit test ตรวจสอบ performance ระบบที่ได้รับมอบหมายในเชิงเทคนิคและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม ดูแล แก้ไข พัฒนาโปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990