พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Hardware , Software , Network , TCP/IP and Network และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security) หรือ ISO27001 หรืออื่นๆ
 • มีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ IT Infrastructure (Network, System/Platform, Data Center, Security),
 • IT Operations (Data Center Management, Network Management, System Management) / IT Security / User Account Management / Databases etc.
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในองค์กรได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Security, IT Infrastructure จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ Users ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software พร้อมให้ความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software หรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแผนงาน นำเสนอและติดตามสถานะการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • ตรวจสอบ การควบคุม การจัดการ และการปฏิบัติงานด้าน IT Infrastructure (Network, System/Platform, Data Center, Security), IT Operations / IT Security
 • ดำเนินการทดสอบ ประเมินและสอบทานค่าความปลอดภัยระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และฐานข้อมูล (Security Configuration)
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990