รางวัล “Best Life Insurance Company Of The Year” “บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2562”

รางวัล “Best Life Insurance Company Of The Year” “บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2562”

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Best Life Insurance Company Of The Year” “บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2562” จากงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2562

โดย สภาหอการค้าอินเดีย (India Chamber of Commerce : ICC) ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และองค์กรพันธมิตรในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ได้แก่ สถาบันการประกันภัยแห่งประเทศอินเดีย หอการค้าอินเดีย - ไทย สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศอินเดีย สมาคมประกันภัยแห่งประเทศอินเดีย และบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

จัดงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย (Emerging Asia Insurance Awards) เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชียที่ได้ดำเนินกิจการได้อย่างโดดเด่นในสาขาต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล