รางวัล “Special Recognition Award in Life Insurance” ประจำปี 2561

รางวัล “Special Recognition Award in Life Insurance” ประจำปี 2561

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Special Recognition Award in Life Insurance” ประจำปี 2561 จากงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2561

โดย สภาหอการค้าอินเดีย (India Chamber of Commerce : ICC) ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และองค์กรพันธมิตรในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ได้แก่ สถาบันการประกันภัยแห่งประเทศอินเดีย หอการค้าอินเดีย - ไทย สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศอินเดีย สมาคมประกันภัยแห่งประเทศอินเดีย และบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

จัดงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย (Emerging Asia Insurance Awards) เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชียที่ได้ดำเนินกิจการได้อย่างโดดเด่นในสาขาต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล