02 พฤศจิกายน 2563
sahalife-news-viewer 294

บมจ.สหประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา "วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563"

          เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2563 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน "วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563" โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน สำหรับงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (ชสค.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และขบวนการสหกรณ์ร่วมมือกัน เพื่อผลักดันส่งเสริมการออมในภาคสหกรณ์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานสัมมนามีกิจกรรม อาทิ

- นิทรรศการส่งเสริมการออมของขบวนการสหกรณ์
- การมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการส่งเสริมการออม
  ดีเด่น ประจำปี 2563
- บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤติโควิด-19"
- ทอล์คโชว์ หัวข้อ "คุณค่าของการออม ทางรอดหลังวิกฤติโควิด-19"
- และโครงการส่งเสริมการออมต่างๆ

   โดยมีตัวแทนจากสหกรณ์ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี