26 ตุลาคม 2563
sahalife-news-viewer 353

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทำบุญวันครบรอบ 26 ปี

คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญวันครบรอบ 26 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ นำโดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และ นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการ ตลอดจนพนักงานทุกคนของบริษัทในปีต่อไป ณ วัดอุทยาน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
      ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการ ตลอดจนพนักงานทุกคนของบริษัทในปีต่อไป ณ วัดอุทยาน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
Auto Copied