01 มกราคม 2563
sahalife-news-viewer 375

ประธาน สสท.หนุนสหกรณ์ควรใช้บริการกับบริษัทที่สหกรณ์ถือหุ้น

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวในโอกาสที่สหประกันชีวิตเดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 2563 ว่าสหประกันชีวิตในวันนี้ได้ก้าวไปไกล สามารถแก้ปัญหาหนี้สินหรือล้างขาดทุนสะสมได้หมดสิ้นแล้ว และใกล้ที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นในขบวนการสหกรณ์แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ได้คณะกรรมการที่มีความสามารถ มาเปลี่ยนแปลงสหประกันชีวิตจากบริษัทที่มีอาการร่อแร่ สหกรณ์ที่ซื้อหุ้นสหประกันชีวิตไม่เคยได้รับเงินปันผล นอกจากนั้นหุ้นก็ยังมีมูลค่าเหมือนติดลบ จนมาถึงในยุคปัจจบันที่บริษัท สหประกันชีวิตสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดเป็นผลสำเร็จ และจะสามารถจ่ายเงินปันหุ้นให้กับสหกรณ์ผู้ถืเอหุ้นได้ในเร็ววันนี้อีกด้วย

ปัจจุบันหุ้นของสหประกันชีวิตไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็โดนกว้านซื้อหมดไปหมดแล้ว เพราะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงไม่แพ้บริษัทที่มาจากต่างประเทศ เพียงแต่ขบวนการสหกรณ์ให้ความสำคัญกับสหประกันชีวิตน้อยไปนิด ถ้าขบวนการสหกรณ์ตกลงที่จะทำประกันกับสหประกันชีวิตจะส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์แข็งแรงขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกสหกรณ์ใช้บริการของสหประกันชีวิต ซึ่งเป็นของสหกรณ์แท้ๆ น่าแปลกใจว่าทำไมสหกรณ์ไม่ได้ใช้บริการกับบริษัทของตัวเอง สหประกันชีวิตตั้งขึ้นมาไม่ได้เพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุดแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ไหนที่สัญญาประกันหมดอายุ ก่อนจะต่อสัญญาขอความกรุณานึกถึงสหประกันชีวิตก่อนเป็นอันดับแรก