30 กรกฏาคม 2563
sahalife-news-viewer 601

สหประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฝร.

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุน และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับทุนสวัสดิการของสหกรณ์ให้กับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด จำกัด  (สอ.กฝร.) โดยมี  พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุน ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับการพิจารณาจากสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,635 ทุน เป็นจำนวนเงิน 3,338,000  บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนประเภทเรียนดี 371 ทุน รวมเป็นเงิน 1,020,500 บาท และทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 1,264 ทุน รวมเป็นเงิน 2,317,500 บาท ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

สำหรับ การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สอ.กฝร.ได้จัดภายใต้การจัดงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19