31 กรกฏาคม 2563
sahalife-news-viewer 412

สหประกันชีวิตเปิดบ้านต้อนรับ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ รองประธาน คณะผู้บริหารและพนักงาน เปิดบ้านต้อนรับ คณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด นำโดย นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ รองประธาน และคณะกรรมการ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานถึงผลการดำเนินงาน และความมั่นคงของบริษัท ณ สำนักงานบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เป็นสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตกับสหประกันชีวิต