16 ธันวาคม 2563
sahalife-news-viewer 213

สหประกันชีวิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

สหประกันชีวิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 
          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และ ดร.สหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการ "ส่งเสริมสวัสดิการด้านการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ" กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ณ ห้องรวยสุข โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ และ นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ รองประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนพนักงานจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน 
         ทั้งนี้ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ถือเป็นหนึ่งในสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ โดยมีจำนวนสมาชิกกว่า 2 หมื่นราย อีกทั้งยังเป็นสหกรณ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลำดับที่ 5 ของบริษัทฯ ด้วยจำนวน 7.4 ล้านหุ้น
         โอกาสนี้ ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยประธาน คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ และขอยึดมั่นสัญาว่า จะดูแลสมาชิกผู้เอาประกัยทุกรายอย่างดีที่สุด เพื่อให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ