26 สิงหาคม 2563
sahalife-news-viewer 576

สหประกันชีวิต จับมือ สอ.สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำกัด (สอ.สำนักงาน ป.ป.ส.) ในการจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ โดยมีนายสุพจน์ อุปลา กรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563