21 มิถุนายน 2564
sahalife-news-viewer 152

สหประกันชีวิต ร่วมอบรมสัมมนาประกันภัยกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณรัชนีพร พึงประสพ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานการตลาดประกันชีวิตเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง "ประกันภัยกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ" กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด โดยมี คุณพิทยา ทิพยโสตถิ ปธ.สหกรณ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุมสหกรณ์สุวรรณภูมิ

ภายในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อประเด็นสำคัญและลักษณะของแบบประกันกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ เงื่อนไขกรมธรรม์ วิธีการนำส่งงานกรมธรรม์ ตั้งแต่การกรอกข้อมูลไปจนถึงการคำนวณเบี้ยประกันผ่านโปรแกรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการสาธิตวิธีการให้กับคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

สำหรับ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ซึ่งเป็นทั้งสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและผู้ใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับ "สหประกันชีวิต" ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ สหกรณ์ทั่วประเทศ สนใจติดต่อธุรกิจ โทร.0-2379-5099 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sahalife.co.th