25 มกราคม 2564
sahalife-news-viewer 312

สหประกันชีวิต ลงนามร่วมเป็นพันธมิตร กับ สอ.ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด เพื่อส่งเสริมสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์

       วันที่ 25 มกราคม 2564 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และ ดร.สหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ร่วมพิธี "ลงนามข้อตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกัน" (MOU) กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ในการร่วมส่งเสริมสวัสดิการด้านการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
       โดยมี นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ประธานกรรมการ ร่วมลงนาม พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
       โดย สอ.ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ได้ตอบรับที่จะใช้บริการแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์กับบริษัทฯ ในการช่วยบริหารความเสี่ยงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ตลอดจนทายาทของสมาชิก รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้กับสหกรณ์
       โอกาสนี้ ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยประธาน คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ และขอยึดมั่นสัญญาว่า จะดูแลสมาชิกผู้เอาประกัยทุกรายอย่างดีที่สุด เพื่อให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ