30 กรกฏาคม 2563
sahalife-news-viewer 340

เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานกอล์ฟการกุศล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำคณะผู้บริหารจาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยพลตำรวจเอก
นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี