07 มิถุนายน 2564
sahalife-news-viewer 276

สหประกันชีวิต มอบเงินรางวัลผู้ชนะโครงการลดน้ำหนักพนักงาน รวมมูลค่ากว่า 1 หมื่นบาท

สหประกันชีวิต มอบเงินรางวัลผู้ชนะโครงการลดน้ำหนักพนักงาน รวมมูลค่ากว่า 1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรสิทธิ์ อิ่มผล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ได้มอบเงินรางวัลให้กับพนักงานผู้ชนะเลิศโครงการแข่งขันลดน้ำหนักในแคมเปญ "Saha Life Office พิชิตโรค" รวมจำนวน 6 รางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลทีมชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท รางวัลทีมรองชนะเลิศ 2,000 บาท รางวัลทีมอันดับที่ 3 จำนวน 1,500 บาท และรางวัลพิเศษรายบุคคล อีกจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด รวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 10,000 บาท

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานอันเป็นกำลังสำคัญหลักของบริษัทฯ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการใส่ใจสุขภาพให้กับพนักงาน เนื่องจากสุขภาพที่ดีของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยได้คัดเลือกเฉพาะพนักงานที่มีค่า BMI เกินเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น และได้เริ่มจัดแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 รวมระยะเวลา 4 เดือน สำหรับพนักงานผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทบุคคล สามารถลดน้ำหนักได้สูงถึง 14 กิโลกรัม ด้วยกัน