sahalife-gent-form-cover

เมื่อคุณพร้อมจะก้าวสู่ความสำเร็จไปกับสหประกันชีวิต

เราพร้อมมอบโอกาส มอบความก้าวหน้า มอบความมั่นคงให้คุณ

สหประกันชีวิต พร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่หลากหลายตามความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะด้าน มุ่งพัฒนาศักยภาพ รักษาบุคลากร มอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการของคนหัวคิดทันสมัย อนาคตก้าวไกลไปกับสหประกันชีวิต


ตำแหน่งงาน