1. รายการนำส่งการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม >

2. แบบเรียกร้องค่าทดแทนสินไหมมรณกรรม (สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์) >

3. แบบเรียกร้องค่าทดแทนสินไหมมรณกรรม (ธกส.เป็นผู้รับประโยชน์) >

4. แบบเรียกร้องค่าทดแทนสินไหมมรณกรรม (บุคคลเป็นผู้รับประโยชน์/ทายาท) >

5. สำเนาใบมรณบัตร

6. กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล แนบหนังสือรับรองการตาย ทร.4/1 หรือ รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา(แบบฟอร์มบริษัท) >

7. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกัน

8. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่าย ตาย ของผู้เอาประกันภัย

9. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัย

10. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน

11. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับประโยชน์

12. บันทึกหนี้สิน (สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์) >

13. บันทึกหนี้สิน (ธกส.เป็นผู้รับประโยชน์) >

14. กรมธรรม์ฉบับจริง (ในกรณีที่กรมธรรม์สูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความแทน)

15. ประวัติการรักษา

16. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

**รับรองสำเนาถูกต้องทั้งหมดโดยผู้รับประโยชน์/ทายาท**

กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

17. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

18. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

19. รายงานการตรวจศพ (กรณีผ่าศพพิสูจน์)

20. เอกสารยืนยันหรืออ้างอิง เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร เป็นต้น (ถ้ามี)

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบโดยประมาณ 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

1. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.00 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


2. จัดส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

"ส่วนสินไหม บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


โทร. : 02-379-5099 ต่อ 3113


โทรสาร : 0-2731-7727-28 ระบุส่วนสินไหม


Website : http://www.sahalife.co.th


E-MAIL : saha@sahalife.co.th


*กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมที่รวดเร็ว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy