• ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวเมื่อขอเอาประกัน คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 2 ถึง 20 ปี (ตามสัญญาเงินกู้) ด้วยทุนประกันคงที่
 • ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันต้องไม่เกิน 70 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • คุ้มครอง กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมทั้งการสูญเสียสายตา, มือ, เท้า (รวมกัน 2 ข้าง) โดยถาวรสิ้นเชิงของอวัยวะนั้นๆ
 • สหกรณ์ สถาบันการเงิน องค์กร ผู้ให้กู้ กรอกใบคำขอฯ (ฉบับผู้ถือกรมธรรม์) เป็นผู้ถือกรมธรรม์หลัก
 • ผู้ขอเอาประกันมีอายุระหว่าง 20 65 ปี และเป็นลูกหนี้ซึ่งได้ทำสัญญากู้ยืมของผู้ถือกรมธรรม์ ณ วันเข้าร่วมประกันภัย และมีคุณสมบัติในการขอกู้ยืมตามเงื่อนไขจากผู้ถือกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผู้ขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 • ฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
 • การทุพพลภาพฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

- การฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง

- ก่ออาชญากรรม หรือขณะจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

- สงคราม การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย

- การบาดเจ็บจากการขึ้น-ลง โดยสารอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนบรรทุกผู้โดยสาร/สายการบินพาณิชย์

- ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

- การเจ็บป่วย บกพร่องทางร่างกายมาก่อนแต่ไม่แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่เอาประกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

- การกระทำของผู้เอาประกันขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (เกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) สารเสพติด ยาเสพติดให้โทษ

 • กรมธรรม์ที่มีระยะเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป จำนวนเบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกู้เงิน) คุ้มครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ปี

 • เพศหญิง เพียง 2,127 บาท/10 ปี ( เฉลี่ย 212.70 บาท/ปี )
 • เพศชาย เพียง 5,289 บาท/10 ปี ( เฉลี่ย 528.90 บาท/ปี )

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หน่วยงาน / สหกรณ์
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ที่อยู่
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy