ลูกค้า ธ.ก.ส. บุคคลในครอบครัว บุคคลทั่วไป

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. บุคคลในครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไปสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิตของตนเอง โดยทำประกันชีวิต


ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตมีหน้าที่ชี้ช่องให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตของบริษัท ตามแบบ ข้อความ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตแล้ว

 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี หรือตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ ด้วยทุนประกันคงที่
 • ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • ไม่มีผลประโยชน์ด้านเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • ให้ความคุ้มครอง 110% ของทุนประกัน
 • ผู้เอาประกันภัย เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลทั่วไปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นผู้พิการ หรือวิกลจริต หรือทุพพลภาพก่อนเข้าร่วมเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย อายุ 15 -65 ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ปี พ.ศ.เกิด)
 • ผู้เอาประกันภัยกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบเกื้อทรัพย์เฉพาะกาล
 • การแถลงสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพตามที่บริษัทกำหนด เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ทุนประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวงเงินกู้
 • ระยะเวลาเอาประกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกัน ตั้งแต่ 3 20 ปี
 • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 • ฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาภายใน 2ปีนับจากวันทำสัญญา
 • กรมธรรม์ที่มีระยะเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป จำนวนเบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกู้เงิน) คุ้มครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ปี

 • เพศหญิง เพียง 2,241 บาท (เฉลี่ย 224.10 บาท/ปี)
 • เพศชาย เพียง 5,590 บาท (เฉลี่ย 559 บาท/ปี) อัตราเบี้ยประกันกำหนดเป็นรายบุคคล แยกตาม อายุ เพศ ระยะเวลาเอาประกันภัย และทุนประกัน

จากตัวอย่าง ลูกค้าสินเชื่ออายุ 40 ปี ได้กู้เงิน 100,000 บาท มีกำหนดใช้คืนเงินกู้ภายใน 10 ปี

 • ทำประกันชีวิตทุนประกัน 100,000 บาท (คงที่ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 • ทำประกันชีวิตทุนประกัน 100,000 บาท (คงที่ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสินเชื่อเสียชีวิต (ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์) จะได้รับเงินสินไหมทดแทน 110% ของทุนประกันภัยเท่ากับ 110,000 บาท

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หน่วยงาน / สหกรณ์
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ที่อยู่
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy