สหประกันชีวิต พร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่หลากหลายตามความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะด้าน มุ่งพัฒนาศักยภาพ รักษาบุคลากร มอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการของคนหัวคิดทันสมัย อนาคตก้าวไกลไปกับสหประกันชีวิต

ทราบข่าวการรับสมัครจาก
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ (บาท)
วันที่พร้อมเริ่มงาน *
หน้าชื่อ
ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อเล่น (ภาษาไทย)
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)
อายุ (ปี)
น้ำหนัก (กก.)
ส่วนสูง (ซม.)
สัญชาติ
ศาสนา
สถานภาพการสมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่าง 0819999999)
อีเมล (ตัวอย่าง example@thailife.com)
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *ชื่อ-นามสกุล*
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *หมายเลขโทรศัพท์มือถือ*
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *ความสัมพันธ์*
ข้อมูลการศึกษาสูงสุด
สถาบัน
คณะ
สาขา
ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.) (เช่น พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2554)
เกรดเฉลี่ย
ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน – อดีต)
ประสบการณ์การทำงาน 1 (ระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน ระยะเวลาที่ทำงาน ตำแหน่ง ลักษณะงาน เงินเดือน และสาเหตุที่ออก)
ประสบการณ์การทำงาน 2 (ระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน ระยะเวลาที่ทำงาน ตำแหน่ง ลักษณะงาน เงินเดือน และสาเหตุที่ออก)
ประสบการณ์การทำงาน 3 (ระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน ระยะเวลาที่ทำงาน ตำแหน่ง ลักษณะงาน เงินเดือน และสาเหตุที่ออก)
ประสบการณ์การทำงาน 4 (ระบุ ชื่อสถานที่ทำงาน ระยะเวลาที่ทำงาน ตำแหน่ง ลักษณะงาน เงินเดือน และสาเหตุที่ออก)
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
ความสามารถด้านภาษา (โปรดระบุ)
ทักษะคอมพิวเตอร์
ทักษะคอมพิวเตอร์ (อื่นๆ) โปรดระบุ
การฝึกอบรม (ชื่อหลักสูตรที่อบรม , สถาบัน , ปี (พ.ศ.))
ข้อมูลเพิ่มเติม (ท่านถือใบอนุญาตตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิตอยู่หรือไม่)
ท่านมีญาติ หรือคนรู้จักที่เป็นพนักงานบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือไม่
ระบุ (หากคลิกเลือก รู้จัก)
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มาก่อนหรือไม่
ระบุ (หากคลิกเลือก เคย)
ท่านเป็นพนักงานของบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มาก่อนหรือไม่
ระบุ (หากคลิกเลือก เคย)
ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ระบุ (หากคลิกเลือก มี)
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อความและข้อมูลที่ข้าพเจ้าแสดงในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้อความที่เสนอนี้เป็นเท็จก็ดี หรือปกปิดความจริงก็ดี หรือแสดงข้อความหรือให้ข้อมูลที่ปกปิดให้ผิดไปจากความจริงก็ดี เมื่อบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ทำการตรวจสอบพบ แม้ว่าเป็นการตรวจสอบภายหลังที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกและบรรจุให้เป็นพนักงานของบริษัท แล้วก็ดีจะเป็นผลให้บริษัทสามารถเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy